Marianne Kirkegaard

Byråds-/regionrådskandidat


E-mail:

Telefon: 

21193516


Bopæl: Hornslet

Om Marianne:

Jeg bor på landet nær Hornslet og har tidligere boet en årrække i Ebeltoft hvor mine fire børn er vokset op. Jeg har arbejdet på Djursland i mange år som hjemmesygeplejerske og som leder i Kolind, Hornslet og Sundhedshuset i Ebeltoft.

De sidste 6 år har jeg været underviser på SOSU Østjylland i Skejby og er med til at uddanne medarbejdere til det vigtige omsorgsarbejde i hjemmeplejen og på plejecentre. 

Politisk har jeg været valgt ind i byrådsarbejdet i 3 perioder og jeg genopstiller fordi jeg brænder for at sætte de gode rammer, støtte og udvikle gode tilbud til borgerne for et godt og sundt liv i Syddjurs.

Politiske udvalg:

·       Tidligere Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget, nu Social-sundhed og ældreudvalget, næstformand

·       Skatteankenævn Djursland, næstformand

·       Samarbejdsudvalget for fysioterapi, Region Midt, næstformand

·       Videnskabsetisk komité, Region Midt

Tre af mine mærkesager:

- Gode rammer for familieliv, nære skoler og dagtilbud, trafiksikre skoleveje og udbygge cykelstier, udvikle natur, kultur og fritidstilbud, fremme fællesskaber

- Mere tryghed og værdighed i ældreplejen, flere hænder, sundhedstilbud i eget hjem og nære sundhedstilbud i flere sundhedshuse.

- Støtte lokale initiativer fra borgere, bæredygtig grøn omstilling, nem og fleksibel kontakt til kommunen, hurtig byggesagsbehandling for både erhverv og borgere.