Riber Hog Anthonsen

RIBER HOG ANTHONSEN

Byrådskandidat


E-mail:

Telefon: 

20208749


Bopæl: Mørke

Om Riber:

Jeg bor sammen med Birgitte på Ommestrugaard ved Mørke, hvor to ud af vores tre børn også stadig bor. Her driver jeg landbrug, som jeg hele mit liv har beskæftiget mig og interesseret mig for. 

 Jeg har været frivillig i adskillige foreninger og samarbejder, hvor en formandspost i Mørke Idrætsforening og en mangeårig post som gymnastikinstruktør kan nævnes blandt mange. Dette har gang på gang lært mig værdien af fællesskabet og et godt samarbejde, som jeg tager med mig i alle aspekter af livet. 

 Jeg har været medlem af Syddjurs byråd i 4 år og haft en formandspost i udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, hvor jeg ligeledes er blevet klogere på værdien af et bredt samarbejde. 

Dette håber jeg at kunne arbejde videre med. 

Tre af mine mærkesager:


Investeringer og erhvervsliv

Vi skal investere i hinanden. Jeg vil sikre, at investeringer i Syddjurs er synlige og til gavn for borgerne i kommunen. Synlighed skaber glæde og en vigtig og nødvendig debat for at udvikle kommunen. Jeg vil styrke og udvikle erhvervslivet, herunder landbruget gennem en grøn omstilling, så vi er godt rustet til fremtiden. Erhvervslivet skaber grobund for manges liv i Syddjurs – både økonomisk og fagligt. Jeg ønsker et stærkt lokalt erhvervsliv, hvor det skal kunne betale sig at gøre en indsats.

De unge

Jeg vil styrke opmærksomheden på det lokale demokrati og de politiske beslutninger blandt unge. Hele vejen fra børnepasning til voksenlivet. Derudover vil jeg arbejde på at gøre det nærværende, inkluderende og attraktivt at deltage i den politiske debat. De unge skal føle sig hørt og opfordres til at engagere sig og deltage i debatten.

 En attraktiv kommune 

Jeg ønsker at styrke lokaldemokratiet. Jeg vil være den lokale stemme, der taler det lokale ind i det fælles Syddjurs, for jeg tror på, at vi sammen står stærkere. Det gælder både den enkelte borger, foreninger, institutioner, virksomheder osv. 

Jeg vil skabe gode rammer for lokale handelsmuligheder og styrke tiltrækningen af nye borgere til kommunen. Jeg vil styrke forenings- og kulturlivet og investere i fælleskaber, som skal gøre kommunen endnu mere attraktiv.