KANDIDAT TIL REGIONSRÅDSVALG 2021


MARIANNE KIRKEGAARD

Opstillet af kommuneforeningen Syddjurs

E-mail

Telefon: 
21 19 35 16

Om Marianne:

Jeg er uddannet sygeplejerske, har været leder igennem 20 år og er nu underviser på SOSU- Østjylland. Jeg har 12 års politisk erfaring i Syddjurs Byråd.

Jeg brænder for udvikling af de nære sundhedstilbud, sammenhængende behandlingsforløb, høj kvalitet og for at regionen og kommunerne skal arbejde tættere sammen. 

Jeg stillede op til regionsrådsvalget i 2017 og fik 2368 personlige stemmer. Nu prøver jeg igen med håbet om at få stemmer nok så Syddjurs kan få en plads i regionsrådet.

Politiske udvalg:

  • Samarbejdsudvalget for fysioterapi, Region Midt, Næstformand

  • Videnskabsetisk komité, Region Midt

Tre af mine mærkesager:

- Kortere responstider på ambulancer i landdistrikterne – herunder Mols og Helgenæs, som har oplevet lange responstider – alle i regionen skal kunne få hurtig akut hjælp uanset hvor man befinder sig.

- Forebygge akut indlæggelser blandt ældre med kroniske lidelser – i stedet skal vi udvikle flere tilbud i eget hjem og i nære sundhedshuse

- Udvikle sammenhængende tilbud i Psykiatrien – en ny psykiatriplan skal sætte fokus på at øge kvaliteten i tilbuddene så de stigende antal børn, unge og voksne der lider af bl.a. stress, angst og depression oplever at blive hjulpet og at der er sammenhæng mellem regionens og kommunens tilbud.

Rekruttering af læger og sygeplejersker – Landdistrikterne herunder Syddjurs er udfordret på generationsskifte i almen praksis. Vi skal gøre det attraktivt for lægerne at bosætte sig udenfor Århus. Sygehusene er udfordret på sygeplejerskemangel og der er behov for bedre arbejdsvilkår. Vi skal gøre arbejdspladserne på sygehusene attraktive så vi også i fremtiden har et sundhedsvæsen i høj kvalitet.

Marianne's facebook